Taalcursus Spaans

Spaans leren met speciale aandacht voor de reiswereld.

Bij Transferama leer je Spaans volgens de richtlijnen van het Europees Referentie Kader.

Dit betekent dat je de taal op verschillende niveaus kunt leren en dat van ieder niveau het einddoel vast staat. Wij geven tijdens de cursus speciale aandacht aan de reiswereld. Zo raak je vertrouwd met woorden en begrippen die je kunnen helpen bij je werk in de reisbranche.

Je krijgt les in een groep van minimaal 4 en maximaal 6 cursisten.

TAALNIVEAUS A1 / A2  / B1 / B2 Europees Referentie Kader

 
Begrijpen 
 
Spreken
 
Schrijven
 Luisteren   Lezen  Productie  Gesprekken voeren
A1 Begrijpt vertrouwde uitdrukkingen en eenvoudige zinnen als er heel langzaam en duidelijk gesproken wordt. Kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen in standaardteksten als mededelingen, posters, catalogi. Kan zich uitdrukken in losse woorden en in korte, eenvoudige zinnen over concrete zaken uit de eigen leef- of werkomgeving. Kan deelnemen aan eenvoudige gesprekken in situaties die veel voorkomen in het dagelijks leven en op de werkplek. Kan losse woorden zoals personalia in formulieren  invullen en een korte tekst schrijven zoals vakantiegroeten op een ansichtkaart.
A2  Begrijpt de belangrijkste punten van korte en eenvoudige boodschappen en aankondigingen als er langzaam en duidelijk gesproken wordt. Kan korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving. Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven van mensen, leef- en werkomstandigheden, dagelijkse routines enzovoort.  Kan korte gesprekken voeren in standaard-situaties. Kan vragen stellen en beantwoorden en ideeën en informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen in voorspelbare, alledaagse situaties. Kan korte, informele brieven schrijven en boodschappen noteren in telegramstijl.
B1  Begrijpt feitelijke informatie over veel voorkomende onderwerpen uit dagelijks leven en werk. Kan feitelijke teksten over onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving lezen met een redelijke mate van begrip. Kan een eenvoudige uiteenzetting geven over vertrouwde onderwerpen uit de eigen leef- en werkomgeving. Kan met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijkse leven, gericht op het onderhouden van sociaal contact en het regelen van zaken. Kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen in het dagelijkse leven, op werk of opleiding.
B2  Begrijpt meer complexe informatie over onderwerpen uit het dagelijks leven en de wereld van opleiding en beroep in voldoende mate om de draad van het betoog te volgen. Begrijpt een breed scala aan teksten op het eigen vak- of interessegebied. Begrijpt teksten over specialistische onderwerpen als hij voldoende kennis heeft van het desbetreffende onderwerp. Kan een duidelijk, gedetailleerd betoog houden over een breed scala van onderwerpen uit het eigen interesse- of werkgebied. Kan op een effectieve wijze deelnemen aan (semi-)formele en informele gesprekken over onderwerpen van praktische, sociale en beroepsmatige aard. Kan in een discussie een mening geven en die met argumenten onderbouwen. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen in het dagelijks leven, in het beroepsleven en in opleidingen.

 

Cursusaanbod Spaans

Spaans voor beginners, niveau A 1

In deze cursus leer je de basis van het Spaans. Na afloop van de cursus kun je zeer eenvoudige gesprekken voeren, zeer makkelijke teksten lezen (en begrijpen!) en converseren over algemene zaken. De cursus is een voorbereiding op het volgende taalniveau: Spaans A2.

Spaans voor beginners, niveau A 2

In de cursus ga je werken aan een uitbreiding van je basiskennis van het Spaans. Na afloop van de cursus kun je eenvoudige gesprekken voeren, makkelijke teksten lezen (en begrijpen!) en converseren over algemene zaken. De cursus is een voorbereiding op het volgende taalniveau: Spaans B1.

Spaans voor gevorderden, niveau B 1

In deze cursus breid je je basiskennis uit naar een hoger niveau van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet je de cursus Spaans A2 hebben gevolgd of ongeveer 60 uren les hebben gehad in de Spaanse taal.

Kosten

€ 350,- (exclusief lesboeken)

Niveau

MBO.

Duur

10 weken, 30 lesuren, wekelijkse lessen van 3 uren.

Studiebelasting

Ongeveer 3 uren per week.

Startdata

Spaans A 1: Dinsdag 5 juni, 18:30 – 21:30 uur.

Vraag het inschrijfformulier aan bij info@transferama.nl

Spaans A 2: Op aanvraag.

Vraag het inschrijfformulier aan bij info@transferama.nl

Spaans B 1: Op aanvraag.

Vraag het inschrijfformulier aan bij info@transferama.nl

 

 

Back to Top